DU LỊCH XUYÊN VIỆT

Hạ Long - Sapa >> DU LỊCH XUYÊN VIỆT

Hà Nội - Sapa - Ninh Bình - Chùa Hương - Hà Nội ( 5 ngày 4 đêm )

5 Ngày 4 đêm
Giá : 5.350.000 đ / PAX
Khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: Xe ô tô
Điểm đến : Hà Nội -Sapa– Ninh Binh – Chua Hương
Mã Tour: HN-SP-NB-CH-5D

Hà Nội - Hạ Long - Sapa - Ninh Bình - Hà Nội ( 6 ngày 5 đêm )

6 Ngày 5 Đêm
Giá : 6.110.000 đ / PAX
Khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: Xe ô tô
Điểm đến : Hà Nội - Hạ Long –Sapa – Ninh Bình
Mã Tour: HN-HL-SP- NB- 6D

Hà Nội - Hạ Long - Sapa - Ninh Bình - Chùa Hương - Hà Nội ( 7 ngày 6 đêm )

7 ngày 6 đêm
Giá : 7.560.000 đ / PAX
Khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: Xe ô tô
Điểm đến : Hà Nội - Hạ Long –Sapa - Ninh Bình– Chùa Hương
Mã Tour: HN-HL-SP-NB- CH-7D

Hà Nội - Hạ Long - Sapa- Chùa Hương - Hà Nội ( 6 ngày 5 đêm )

6 ngày 5 đêm
Giá : 6.860.000 đ / PAX
Khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: Xe ô tô
Điểm đến : Hà Nội - Hạ Long –Sapa – Chùa Hương – Hà Nội
Mã Tour: HN-HL-SP- CH- HN- 6D

Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình - Chùa Hương - Hà Nội ( 5 ngày 4 đêm )

5 Ngày 4 Đêm
Giá : 5.580.000 đ / PAX
 Khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: Xe ô tô
Điểm đến : Hà Nội - Hạ Long – Ninh Binh – Chua Huong – Ha Noi
Mã Tour: HN-HL-NB- CH-HN- 5D

Hà Nội - Hạ Long - Sapa - Hà Nội ( 5 Ngày 4 Đêm )

5 ngày 4 đêm
Giá : 4.750.000 đ / PAX
Khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: Xe ô tô
Điểm đến : Hà Nội - Hạ Long –Sapa – Hà Nội
Mã Tour: HN-HL-SP-HN-5D
 

© Copryright 2006 By TQH.