5N4D

Hạ Long - Sapa >> Tìm kiếm >> 5N4D

Hà Nội - Sapa - Ninh Bình - Chùa Hương - Hà Nội ( 5 ngày 4 đêm )

5 Ngày 4 đêm
Giá : 5.350.000 đ / PAX
Khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: Xe ô tô
Điểm đến : Hà Nội -Sapa– Ninh Binh – Chua Hương
Mã Tour: HN-SP-NB-CH-5D

Hà Nội - Hạ Long - Ninh Bình - Chùa Hương - Hà Nội ( 5 ngày 4 đêm )

5 Ngày 4 Đêm
Giá : 5.580.000 đ / PAX
 Khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: Xe ô tô
Điểm đến : Hà Nội - Hạ Long – Ninh Binh – Chua Huong – Ha Noi
Mã Tour: HN-HL-NB- CH-HN- 5D

Hà Nội - Hạ Long - Sapa - Hà Nội ( 5 Ngày 4 Đêm )

5 ngày 4 đêm
Giá : 4.750.000 đ / PAX
Khởi hành: hàng ngày
Phương tiện: Xe ô tô
Điểm đến : Hà Nội - Hạ Long –Sapa – Hà Nội
Mã Tour: HN-HL-SP-HN-5D
 

Du lịch khám phá Biển Nha Trang - Hoa Đà Lạt ( 5 Ngày 4 đêm )

5 ngày 4 đêm
Giá : 3.950.000 đ / PAX
Khởi hành : Thứ 4 & Thứ 6 hàng tuần
Điểm khởi hành : Hà Nội
Mã Tour: NT-ĐL-5N-LP

© Copryright 2006 By TQH.